Dr. S. Yan LANDAU

Dr. S. Yan LANDAU

DAVETLİ KONUŞMACILAR INVITED SPEAKERS | 3RD INTERNATIONAL ANIMAL NUTRITION CONGRESS

Title of presentation: Plant secondary  compounds and milk fatty acid synthesis in small ruminant (Bildiri başlığı:  Küçük baş hayvanlarda tıbbi bitkiler ile süt yağ asitleri sentezi)

Prof. Dr. S. Yan Landou

After completing Ph.D. at the Hebrew University of Jerusalem and a post-doc at West Virginia University, Dr. S. Yan Landau joined the Agricultural Research Organization. A major endeavor in Yan's research has been to elucidate diets consumed by domestic and wild herbivores on rangelands. A cooperation with Utah State University resulted in a model of the behavioral factors involved in the adaptation of grazing ruminants to ever-changing environments. Dr. Landau has been involved in projects that aimed at understanding the fate of dietary polyphenols in dairy goats and their effect on milk production and composition.  He has published more than 100 manuscripts in peer-reviewed literature and tutored 20 M.Sc. and Ph.D. students. He has been the editor in chief of Small Ruminant Research (Elsevier) the journal of the International Goat Association since 2016. Prof. Dr. S. Yan Landou Kudüs Hebrew Üniversitesi’nde doktora ve West Virginia Üniversitesi’nde doktora sonrası çalışmalarını tamamladıktan sonra İsrail Tarımsal Araştırmalar Kurumu’na katıldı. Prof. Landou’nun çalışmaları otlayan evcil ve yabani hayvanlar tarafından tüketilen bitkileri incelemeye yöneliktir. Utah Eyalet Üniversitesi ile işbirliği yaparak “davranışsal faktörlerin otlayan hayvanların iklimsel değişiklere adaptasyonuna yönelik modeller” geliştirmiştir. Prof. Landau’nun güncel çalışmaları sütçü keçilerde polifenollerin metabolizması ve süt verimi ile bileşimine etkilerinin incelenmesi üzerinedir. Hakemli dergilerde 200’den fazla makalesi olan Prof. Landou, 20 adet yüksek lisans ile doktora tezine danışmanlık yapmıştır. 2016’dan beri Uluslararası Keçi Birliği’nin yönetimindeki Small Ruminant Research (Elsevier) dergisinde baş editörlük görevi yapmaktadır.