Kongre Programı / Congress Programme 3. UHBK

Kongre Programı / Congress Programme 3. UHBK

III. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi, 17-20 Kasım 2022
(3rd International Animal Nutrition Congress, November 17-20, 2022)
Titanic Beach Hotel Lara – Antalya/Turkey


WELCOME LETTER

Dear Colleagues,
It is our great pleasure that we welcome you to the 3rd International Animal Nutrition Congress organized by Animal Nutrition Science Association and supported by Lalahan International Animal Research and Training Centre of Ministry of Agriculture and Forestry. We all know that global reasons such as climate change, population growth, urbanization, shrinking of arable lands and etc. are all adversely affecting food production in all over the world. Another notable matter is the increased income in developing countries with high populations in South East Asia such as China, India and Indonesia concomitantly increased demand for animal protein and high quality foods.


Until the end of the last decade, inexpensive grain, energy and protein sources enabled the intensive development of meat and milk, poultry and pig production systems based on feeding grains and other ingredients sourced from far-off places . However increased global warming, Covid-19 pandemic, and finally cut-off in grain flow from Black Sea region has dramatically increased grain prices and have had devastating impact on compound feed production.


So the congress offers a unique opportunity to discuss the possibilities of the concept of Sustainability in Feeds and Animal Nutrition. Therefore “Sustainability in Feeds and Animal Nutrition” has been adopted as the theme for the congress.


We believe that all these challenges and considerations will be addressed and consequently promising solutions will be obtained as an outcome of the congress.


Finally, we thank to our speakers and poster presenters for their contributions and to our sponsors for their generous support, which made this unique event possible. We would like to express my deep gratitude to our guests coming from Norway, Belgium, Italy, Spain, Germany and Algeria whom we believe will significantly contribute to scientific success of the congress. We thank you all for your participation and wish you a fruitful congress.

Prof. Dr. Nizamettin Şenköylü

President

Prof. Dr. Şakir Doğan Tuncer

Congress Chair, Vice President

Kongre Programı / Congress Programme

17 Kasım 2022 (November 17, 2022)
14:00Otele Giriş ve Kayıt (Welcome and Registration)
19:00Akşam Yemeği (Dinner)

Bilimsel Program (Scientific Program)

Pasific Salonu 2 (Pasific Hall 2)

18 Kasım 2022 (18 November 2022)
09:00-9:30Açılış (Opening Session) 
09:30-11:151. OTURUM (1st Session)- PANEL (Panel) Yem ve Hayvan Beslemede Sürdürülebilirlik (Sustainability in Feeds and Animal Nutrition)
Moderatör (Moderator): Prof. Dr. Nizamettin ŞENKÖYLÜ Hayvan Besleme Bilim Derneği Başkanı (President of Animal Nutrition Science Association)
 
 Ülkü KARAKUŞ
Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı (President of Turkish Feed Manufacturers Association)
Dr. Sait KOCA
Beypi A.Ş. Genel Müdürü (General Manager of Beypi Inc.)
Prof. Dr. Nazan KOLUMAN
Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Böl. (Çukurova Univ. Fac. of Agriculture Dep. of Animal Science)
İbrahim AFYON
Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı (President of the Egg Producers Association)
Dr. Durali KOÇAK
Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü (General Director of Food and Control  Ministry of Agriculture and Forestry)
 
11:15-11:35Kahve Arası ve Poster Ziyareti (Coffee Break- Poster Presentation) 
   
11:35-12:502. OTURUM (2nd Session) KANATLI BESLEME -I (Poultry Nutrition- I) Oturum Başkanı (Chair): Yavuz KOCA 
11:35-12:00Optimization of Gut Health in Fast Growing Broilers: Measures to Take Against Intestinal Inflammations (Invited) (Hızlı Büyüyen Broylerlerde Bağırsak Sağlığı Optimizasyonu: Bağırsak İnflamasyonuna Karşı Alınması Gereken Önlemler) (Çağrılı Sunum)
Prof. Dr. Filip van IMMERSEEL
 
12:00-12:15Efficacy of a Novel Bacterial 6-phytase on Performance and Bone Mineralization over a Wide Range of Dietary Phytate-Phosphorus in Broilers from 0 to 21 days of Age
(Yeni bir Bakteriyel 6-Fitazın 0 ila 21 Günlük Yaş Arasındaki Etlik Piliçlerde Çeşitli Fitat-Fosfor Düzeylerindeki Diyetlerde Performans ve Kemik Mineralizasyonu Üzerindeki  Etkinliği)
Maamer JLALI, Barış B. YAVUZ, Marcio CECCANTİNİ, Sarper OZBEK, Estelle DEVILLARD
 
12:15-12:30Yem Formu ve Tünek Tasarımının Zenginleştirilmiş Kafeslerde Yetiştirilen Yumurtacı Tavukların Verim Performansı ve Sindirim Sistemi Fonksiyonları Üzerine Etkileri
(Effect of Feed Form and Perch Design on Production Performance and Digestive System Functions in Hybrid Laying Hens Reared in Enriched Cages)
Bülent TARIM, Şahnur ERDOĞAN DEMİRTAŞ, Mehmet BOZKURT, Ahmet Önder ÜSTÜNDAĞ, Oğuzhan ERAY, Ozan AHLAT, Hacı Ömer BAYIR, Hasan AKŞİT, Engin TÜLEK, Ahmet Engin TÜZÜN, Serdar KAMANLI, Sezen ÖZKAN, Servet YALÇIN
 
12:30-12:50Sorular & Cevaplar (Questions & Answers)
Sorular yazılı olarak alınacaktır. (Questions can be submitted in writing)
 
   
12:50-14:00Öğle Arası (Lunch) 
   
14:00-15:553. OTURUM (3rd Session) KANATLI BESLEME -II (Poultry Nutrition-II)) Oturum Başkanı (Chair): Prof. Dr. Mehmet BOZKURT   
14:00-14:25A New Nutritional Approach in Feeding High Productive Layers (Invited)
(Yüksek Verimli Yumurtacıların Beslenmesinde Güncel Yaklaşımlar) (Çağrılı Sunum)
Robert POTTGUTER
 
14:25-14:50Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Organik Hayvancılık (Çağrılı Sunum)
(European Green Deal and Organic Livestock) (Invited)
Prof. Dr. İbrahim AK
 
14:50-15:05Effects of Cumin (Cuminum cyminum L.) Essential Oil and Chronic Heat Stress on Growth Performance, Carcass Characteristic, Serum Biochemistry, Antioxidant Enzymes Activity, and Intestinal Microbiology in Broiler Chickens
(Kimyon (Cuminum cyminum L.) Uçucu Yağının ve Kronik Sıcaklık Stresinin Etlik Piliçlerde Büyüme Performansı, Karkas Özellikleri, Serum Biyokimyası, Antioksidan Enzim Aktivitesi ve Bağırsak Mikrobiyolojisi Üzerine Etkileri)
Emre YILMAZ, Mehmet GÜL
 
15:05-15:20Düşük Proteinli Broyler Rasyonlarına Çam Kabuğu Ekstraktı (Pinus Pinaster) İlavesinin Performans, Bazı Kan ve Antioksidan Parametreler ve Bağırsak Histomorfolojisi Üzerine Etkisi
(The Effects of Pinus Pinaster Extract Supplementation in Low Protein Broiler Diets on Performance, Some Blood and Antioxidant Parameters, and Intestinal Histomorphology)
Gonca ÖZTAP, Seher KÜÇÜKERSAN
 
15:20-15:35Kanatlı Hayvanlarda Sıcaklık Stresinin Etkileri ve Çeşitli Beslenme Stratejileri
(The Effects of Heat Stress in Poultry and Various Nutritional Strategies)
İrem BOZDAĞ, Ali ÇALIK
 
15:35-15:55Sorular & Cevaplar (Questions & Answers)
Sorular yazılı olarak alınacaktır. (Questions can be submitted in writing)
 
   
15:55-16:15Kahve Arası ve Poster Ziyareti (Coffee Break- Poster Presentation) 
   
16:15-18:004. OTURUM (4th Session) YEM-YEM KATKI MADDELERİ (Feeds-Feed Additives) Oturum Başkanı (Chair): Dr. Hüseyin BÜYÜKŞAHİN   
16:15-16:40Optimization of heat transfer and steam quality for high quality pellet processing (Invited)
(Kaliteli Pelet Yem Üretimi için Isı Transferi ve Buhar Kalitesinin Optimizasyonu) (Çağrılı Sunum)
Dr. Dejan D. MILADINOVIC
 
16:40-16:55Farklı Biçim Dönemi ve Katkıların Kamış (Phragmites Australis) ve Hasır Kamışı (Typha Spp.) Silajının Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Etkisi
(The Effect of Different Harvesting Periods and Additives on Some Quality Parameters of Common Reed (Phragmites australis) and Cattail (Typha spp.) Silage)
Kadir Emre BUĞDAYCI, Fatma KARAKAŞ OĞUZ , Mustafa Numan OĞUZ , Fatma ŞAHİNDOKUYUCU, İskender GÜLLE
 
16:55-17:10Apoptosis Etkili Sisplatin Üzerine Nano-Propolisin İyileştirici Etkileri
(The Healing Effects of Nano-Propolis on Apoptosis-Effective Cisplatin)
Pınar TATLI SEVEN, İsmail SEVEN, Selcan KARAKUŞ, Seda İFLAZOĞLU MUTLU, Şeyma ÖZER KAYA, Gözde ARKALI, Merve ILGAR, Ezgi TAN, Yeşim Müge ŞAHİN, Deniz İSMİK, Ayben KİLİSLİOĞLU
 
17:10-17:25Kurutulmuş Maya Besi Yeri Artıklarının (Ecomass) Hayvan Beslemede Kullanım İmkanlarının Araştırılması
(Investigation of the Use of Dried Yeast Feed Residues (Ecomass) in Animal Nutrition)
Engin ÜNAY, Arzu Erol-TUNÇ, Pınar ÖZDEMİR, Muhammed İkbal COŞKUN, Abdulkadir ERİŞEK, Burak ARTUT
 
17:25-17:40Ruminant Beslemede Yeni Nesil Hidroksi İz Mineraller
(New Generation Hydroxy Trace Minerals in Ruminant Nutrition)
Kazım BİLGEÇLİ, Duygu BUDAK
 
17:40-18:00Sorular & Cevaplar (Questions & Answers)
Sorular yazılı olarak alınacaktır. (Questions can be submitted in writing)
 
 19 Kasım 2022 (19 November 2022)
09:00-10:455.OTURUM (5th Session) RUMİNANT BESLEME-I (Ruminant Nutrition-I) Oturum Başkanı (Chair): Prof. Dr. Behiç COŞKUN   
09:00-09:25Plant Secondary Compounds and Milk Fatty Acid Synthesis in Small Ruminant (Invited)
(Bitki İkincil Bileşikleri ve Küçükbaş Ruminantlarda Süt Yağ Asitleri Sentezi) (Çağrılı Sunum)
Serge Yan LANDAU, O. HADAYA, H. MUKLADA, N. ARGOV-ARGAMAN
 
09:25-09:40Mısır Silajı ve Ayçiçeği Silajının Kuzu Besisinde Kullanılma İmkânları
(Possibilities of Using Corn Silage and Sunflower Silage in Lamb Fattening)
Ömer ŞENGÜL, İbrahim AK
 
09:40-09:55Atık Mantar Kompostunun Erkek Kuzularda Besi Performansı ve Biyokimyasal Kan Parametreleri Üzerine Etkisi
(Effect of Spent Mushroom Substrat on Growth Performance and Biochemical Blood Parameters in Male Lambs)
Pınar ÖZDEMİR,  Engin ÜNAY, Arzu EROL-TUNÇ, Abdulkadir ERİŞEK, Muhammed İkbal COŞKUN, Barış KILIÇ, Feridun Işın CONER, Gülşen YILDIRIM ŞENYER, Hatice BASMACIOĞLU MALAYOĞLU,  Funda ATİLA
 
09:55-10:10Kuzu Rasyonlarına Ham Gliserin ve Elekaltı Susam Yan Ürünü İlavesinin Bazı Besin Madde Sindirilebilirliklerine Etkisi
(The Effect of Adding Crude Glycerin and Waste Sesame Seed to Diets of Growing Lambs on Some Nutrients Digestibility)
Bora BÖLÜKBAŞ, İsmail KAYA
 
10:10-10:25Effect of Supplemental New Generation Live Yeast on Production, Eating Behavior, and Rumen Fermentation in Early Postpartum Dairy Cows
(Yeni Jenerasyon Canlı Maya Takviyesinin Loğusa İneklerde Performans, Yeme Davranışı ve Rumen Fermantasyonuna Etkisi)
Tanja KOTEVSKA, Norbert PRAT, Daniel SABRIÀ, Marta TERRÉ, Armağan HAYIRLI
 
10:25-10:45Sorular & Cevaplar (Questions & Answers)
Sorular yazılı olarak alınacaktır. (Questions can be submitted in writing)
 
10:45-11:05Kahve Arası ve Poster Ziyareti (Coffee Break- Poster Presentation) 
   
11:05-13:006.OTURUM (6th Session) RUMİNANT BESLEME-II (Ruminant Nutrition-II) Oturum Başkanı (Chair): Prof. Dr. Pınar TATLI SEVEN   
11:05-11:30Improving Nitrogen Efficiency as an Opportunity for Dairy Nutritionists to Cope with High and Uncertain Production Costs (Invited)
(Ruminant Besleme Uzmanları için Yüksek ve Belirsiz Üretim Maliyetleriyle Başa Çıkmak için bir Fırsat Olarak Azot Verimliliğinin İyileştirilmesi) (Çağrılı Sunum)
Dr. Diego MARTINEZ DEL OLMO
 
11:30-11:55Sütçü Sığır İşletmelerinde Laktasyon-Fertilite Uyumu: Gruplama Stratejileri ve Yemleme/Rasyon (Çağrılı Sunum)
(Grouping Strategies for Optimal Lactation-Fertility in Dairy Cattle: Plane of Nutrition) (Invited)
Prof. Dr. Armağan HAYIRLI
 
11:55-12:10Fumarik ve Maleik Asitlerin Mısır Silajında Fermentasyon, Besin Madde Bileşimi ve in vitro Ruminal Gaz Üzerine Etkileri
(Effects of Fumaric and Maleic Acids on the Fermentation, Nutrient Composition, Proteolysis and in vitro Ruminal Gas of Corn Silage)
Kanber KARA, Gönül PİRCİ, Sena YILMAZ, Erol BAYTOK, Kurşat YILMAZ
 
12:10-12:25Farklı Hayvan Türlerine ait Rumen Sıvılarına Kitosan İlavesinin Bazı Kaba Yemlerin in vitro Sindirilebilirliklerine Etkisinin Belirlenmesi
(Determination of the Effects of Chitosan Addition to Rumen Fluids of Different Animal Species on in vitro Digestibility of Some Roughages)
Derya Merve KARAGÖZ, İsmail BAYRAM, M. Numan OĞUZ
 
12:25-12:40Farklı Kaba ve Konsantre Yem Oranlarına Sahip Rasyonlara İlave Edilen Maya Hücre Duvarının in vitro Metan Gazı Üretimine Etkisi
(The Effect of Yeast Cell Wall on in vitro Gas and Methane Production Under Different Forage:Concentrate Ratios)
Atakan BUNDUR, Roshan RIAZ, Özge SIZMAZ
 
12:40-13:00Sorular & Cevaplar (Questions & Answers)
Sorular yazılı olarak alınacaktır. (Questions can be submitted in writing)
 
   
13:00-14:00Öğle Arası (Lunch) 
   
14:00-15:457. OTURUM (7th Session) RUMİNANT BESLEME-III (Ruminant Nutrition-III) Oturum Başkanı (Chair): Prof. Dr. İsmet TÜRKMEN   
14:00-14:25Buzağı 4.0 (Çağrılı Sunum) (Calves 4.0) (Invited)
Prof. Dr. Hakan BİRİCİK
 
14:25-14:40Endüstriyel Olarak Yetiştirilen Bazı Böcek Türlerinin Besin Madde Kompozisyonu ile in vitro Sindirilebilirlik ve Metan Üretiminin Belirlenmesi
(Determination of in vitro Digestibility, Methane Production and Nutritional Composition of Some Industrial-Growed Insect Species)
Hanife FİDAN, Selma BÜYÜKKILIÇ BEYZİ
 
14:40-14:55Yarpuz (Mentha Pulegium L.) Bitkisinin Farklı Fenolojik Dönemlerdeki Ham Besin Madde, Yağ Asiti, Mineral ve in vitro Rumen Fermentasyon Değerleri
(In vitro Ruminal Fermentation, Nutrient Matter, Fatty Acids and Mineral Matter of Pennyroyal (Mentha pulegium L.) Herbage at Different Phenological Stages)
Kanber KARA, Sena YILMAZ
 
14:55-15:10An Overview to in vitro Rumen Studies with Plant Metabolites on Pure Cultures and Mixed Continuous Cultures of Rumen Bacteria  
(Rumen Bakterilerinin Saf Kültürleri ve Karma Sürekli Kültürleri Üzerine Bitki Metabolitleri ile in vitro Rumen Çalışmalarına Genel Bir Bakış)
Ahu DEMİRTAŞ
 
15:10-15:25Pik Verimdeki Süt Sığırlarının Rasyonlarına Farklı Oranlarda İlave Edilen Sıvı Yemin Bazı Performans ve Metabolik Parametreler Üzerine Etkileri
(Effects of Liquid Feed Supplementation at Different Ratios on Some Performance and Metabolic Parameters of Peak-Yielding Dairy Cows)
Cangir UYARLAR, Oktay YILMAZ
 
15:25-15:45Sorular & Cevaplar (Questions & Answers)
Sorular yazılı olarak alınacaktır. (Questions can be submitted in writing)
 
15:45-16:05Kahve Arası ve Poster Ziyareti (Coffee Break- Poster Presentation) 
   
16:05-17:508.OTURUM (8th Session) PET HAYVANLARIN BESLENMESI (Pet nutrition) Oturum Başkanı (Chair): Prof. Dr. Özcan CENGİZ   
16:05-16:30Hydrolyzed Yeast Functionalities in Pet Nutrition (Invited)
(Hidrolize Mayanın Pet Beslemede Fonksiyonları) (Çağrılı Sunum)
Dr. Francesca SUSCA
 
16:30-16:45Vejetaryenlik/Veganlık ve Vejetaryen/Vegan Köpek-Kedi
(Vegetarianism/Veganism and Vegetarian/Vegan Dog-Cat)
Selçuk ALTAÇLI
 
16:45-17:00Kedi ve Köpeklerin Vejetaryen -Vegan Beslenmesi
(Vegetarian – Vegan Nutrition of Cats and Dogs)
Çağatay DİVARCI, Merve Alçin GÖKLER, Fatma İNAL
 
17:00-17:15Köpek Mamasına Farklı Düzeylerde Kondanse Tanen İlavesinin Sindirilebilirlik Dışkı Kıvamı ve Bazı Serum Biyokimya Parametreleri Üzerine Etkileri
(Effects of Different Levels of Condensed Tannin Addition to Dog Food on Digestibility Stool Consistency and Some Serum Biochemistry Parameters)
Oğuzhan KAHRAMAN, Fatma İNAL, Huzur Derya ARIK, Zekeriya Safa İNANÇ
 
17:15-17:30Kronik Böbrek Hastalığı Olan Kedi ve Köpekler Nasıl Beslenmelidir?
(How Should Cats and Dogs with Chronic Kidney Disease Be Fed?)
Soner UYSAL, Şermin TOP, Ayşe UYSAL, Emre YILMAZ, Mehmet Akif YÖRÜK
 
17:30-17:50Sorular & Cevaplar (Questions & Answers)
Sorular yazılı olarak alınacaktır. (Questions can be submitted in writing)
 
17:50-18:00KAPANIŞ (CLOSING SESSION) 
 Posterlerin Alınması (Removal of posters) 
20 Kasım 2022 (20 November 2022)
Otelden Çıkış Yapılması (Check Out from The Hotel)

Poster Programı (Poster Session)

Poster Programi (Poster Session) 18-19 Kasım 2022 (18-19 November 2022)

Poster sunumlar kongre açılışına kadar ilgili numarasına asılmalıdır
(Poster images should be hanged based on related number by opening session of congress)

Poster NoBildiri Başlığı (Poster titles)
1Kurşun Toksisitesi Oluşturulan Yumurtacı Bıldırcınlarda (Coturnix coturnix Japonica) Beta-glukanın Sindirilebilirlik ve Sekal Mikroflora Üzerine Etkileri
(Effects of Beta-glucan on Digestibility and Cecal Microflora in Lead-induced Toxicity in Laying Quails)
İsmail SEVEN, Pınar TATLI SEVEN
2Kurşuna Maruz Kalan Yumurtacı Bıldırcınlarda Kuersetinin Toksisiteyi Azaltma Potansiyeli: Performans, Yumurta Kalitesi, Sekum Mikroflorası ve Besin Madde Sindirilebilirliği Üzerine Etkileri
(Alleviation Potential of Quercetin in Laying Quails Exposed to Lead: Effects on Productive Performance, Egg Quality, Cecal Microflora, and Nutrient Digestibility)
Seda İFLAZOĞLU MUTLU, İsmail SEVEN, Nurgül BİRBEN, Aslıhan SUR, Pınar TATLI SEVEN
3Esansiyel Yağların Broyler Rasyonlarında Kullanımı (Usage of Essential Oils in Broiler Diets)
Erinç YÜKSEL ÇALIK, Sakine YALÇIN
4Broyler Rasyonlarına Misvak (Salvadora Persica) İlavesinin Performans, Bazı Kan Parametreleri ve Bağırsak Sağlığı Üzerine Etkisi
(The Effect of Miswak (Salvadora Persica) Supplementation to Broiler Diet on Performance, Some Blood Parameters, and Intestinal Health)
İdil ŞERBETÇİ, Seher KÜÇÜKERSAN
5Spirulina (Arhtospira platensis)’nın Kanatlı Rasyonlarında Kullanımı
(Use of Spirulina (Arhtospira platensis) in Poultry Diets)
Muhammet Taha EDİRNELİ, Kadir Emre BUĞDAYCI
6Süt Sığırlarında Herbal Kolin Kaynağı İle Rumen Korumalı Kolinin Rumende Yıkımlanma Düzeyi, Süt Verimi ve Bazı Metabolik Parametreler Üzerine Etkileri Yönünden Karşılaştırılması
(Comparison of Herbal Choline Source and Rumen-Protected Choline in terms of their Effects on Rumen Degradation Levels, Milk Yield and Some Metabolic Parameters in Dairy Cattle)
Cangir UYARLAR, Ümit ÖZÇINAR, İ. Said ÇETİNGÜL, İsmail BAYRAM, Necat AKMAL
7Süt Sığırlarında Rasyona DDGS Eklenmesinin Süt Verimi Ve Bazı Fertilite Parametreleri Üzerine Etkileri
(The Effect of DDGS Supplementation to the Dairy Cattle Diet on Milk Yield and Some Fertility Parameters)
Cangir UYARLAR, Necat AKMAL, Toner KORKMAZHAN, Oktay YILMAZ
8Üre ve/veya Ham Gliserin ile Muamele Edilen Çeltik Samanının in vıtro Gerçek Sindirilebilirliğinin Belirlenmesi
(Determination of In Vitro True Digestibility of Rice Straws ensiled with Crude Glycerine and Urea)
Bora BÖLÜKBAŞ, Muhammad WAQAS, Ayşe Gizem BÖLÜKBAŞ, İsmail KAYA, Mustafa SALMAN
9Burdur İlindeki Bazı Süt Sığırı İşletmelerinde Yemlerdeki Aflatoksin B1 Varlığının Süte Geçme Durumunun Araştırılması
(The Investigation of the Conditions of Aflatoxin B1 of the Feeds Through Transfer into Milk in some Dairy Farms in the Province of Burdur)
Cem ÇETİN,  M. Numan OĞUZ
10Çiftlik Hayvanlarının Rasyonlarında Kullanılan Farklı Mineral Kaynaklarının Karşılaştırılması
(Comparison of Different Mineral Resources Used in The Rations of Farm Animals)
Kazım BİLGEÇLİ
11Ruminant Beslemede Ekzojen Fibrolitik Enzimlerin Kullanımı
(Exogenous Fibrolytic Enzymes in Ruminant Nutrition)
Zeki KILIN, Zehra SELÇUK
12Ratlarda Kurşunun Neden Olduğu Hepatik ve Üreme Toksisitesinde Beta-Glukanın Koruyucu Rolü
(Protective Role of Beta-Glucan in Lead-induced Hepatic and Reproductive Toxicity in Rats) Pınar TATLI SEVEN, Seda IFLAZOGLU MUTLU, İsmail SEVEN, Gözde ARKALI, Şeyma ÖZER KAYA, Osman Ersin KANMAZ
13Oğlak Rasyonlarına Kitosan İlave Edilmesinin Bazı Rumen Parametrelerine Etkisi
(The Effect of Chitosan Addition to Goat Kids Ration on Some Rumen Parameters)
Zübeyde SOYSAL GİRGİNER, Fatma KARAKAŞ OĞUZ
14Role of Insects in Mitigation of Green House Gases
(Sera Gazlarının Azaltılmasında Böceklerin Rolü)
İbrar AHMED, Fatma İNAL
15Relative Feed Values of Silages Containing Different Proportions of White Mulberry Pomace and Meadow Grass
(Farklı Oranlarda Beyaz Dut Posası ve Çayır Otu İçeren Silajların Nispi Yem Değerleri)
Yeliz KÖKSAL, Zehra SELÇUK
16Mikotoksin Analizlerinde Altın Yöntem: LC-MS/MS
(The Golden Method of Mycotoxin Analyses: LC-MS/MS)
Artun REMAN TEMİZ, Nuran YÜCE, Özcan ERDOĞAN
17Farklı Düzeylerde Pamuk Tohumu Küspesi İçeren Rasyonlara Enzim Karışımı İlavesinin Bıldırcın Besi Performansına Etkisi
(Effect of the Addition of Enzyme Mixture to Diets Containing Different Levels of Cottonseed Meal on Fattening Performance)
Alper ÖZDEMİR, Mürsel ÖZDOĞAN, Özge Sayın ÖZDEMİR
18Rasyona Farklı Dozlarda Keten Tohumu Yağı İlavesinin in vitro Ruminal Fermantasyon ve Biyohidrojenasyona Etkilerinin Belirlenmesi
Murat SAY, Selma BÜYÜKKILIÇ BEYZİ
19Feed Fraud Vulnerability Assessment and Prevention Plan in Compound Feed Production
(Karma Yem Üretiminde, Yem Sahtekarlığı Zafiyet Değerlendirmesi ve Önleme Planı)
Ertuğrul YILMAZ
20Hayvan Beslemede Kullanılan Pelet Yemlerin Bazı Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi
(Determination of Some Physico-Mechanical Properties of Pellet Feed Used in Animal Industry)
Bahadır DEMİREL, Erman BEYZİ, Adem GÜNEŞ
21Nutrient Composition and Relative Feed Value of a Forage Mixture Including Italian Ryegrass (Lolium multiflorum) and Red Clover (Lolium pratense)
(İtalyan Çimi (Lolium multiflorum) ve Çayır Üçgülü (Lolium pratense) İçeren Bir Yem Karışımının Besin Bileşimi ve Bağıl Yem Değeri)
Emel CAM, Zehra SELÇUK
22Microbial Inoculants and Enzymes as Silage Additive
(Silaj Katkı Maddeleri: Bakteriyel İnokulant ve Enzim)
Emel CAM, Zehra SELÇUK
23Broyler Rasyonlarında Ketencik Küspesi Kullanımının Bazı Et Kalite Özelliklerine Etkisi
(Effects of the Usage of Camelina Meal ın the Diets on Some Meat Quality Characteristics in Broiler)
Sakine YALÇIN, Muhammad Shazaib RAMAY, Suzan YALÇIN, Hüseyin YALÇINKAYA, Emre S. GEBEŞ
24Köpekler İçin Doğal ve Dengeli Yemek Tariflerinin Test Edilmesi
(Testing Natural and Balanced Homemade Food Recipes for Dogs)
Fatma İNAL, Huzur Derya ARIK, Mustafa Selçuk ALATAŞ, Oğuzhan KAHRAMAN, Zekeriya Safa İNANÇ, İbrar AHMED
25Kedi ve Köpeklerde Obezitenin Hayvan Sahiplerinin Profilleri İle Birlikte Değerlendirilmesi
(Evaluation of Obesity in Cats and Dogs Together With the Profiles of Their Animal Owners)
İzzet Emin DEMİR, Selçuk ALTAÇLI
26Çiğ Etle Beslemenin Avantaj ve Dezavantajları
(Advantages and Disadvantages of Raw Food Feeding)
Şermin TOP, Soner UYSAL, Emre YILMAZ, Mehmet GÜL, Ayşe UYSAL
27Farklı Aroma Preparatları İlave Edilen Süt İneği Karma Yemlerinin Tercih Edilebilirliklerinin Belirlenmesi
(Determining the Preferences of Different Flavored Mixed Feeds by Dairy Cow)
Behiç COŞKUN, Ali ÇOLAK, Musa KUZU, Ramazan AYAŞ
28Broylerlerde Sindirim Kanalı Düzenleyicisi Olarak Nane Esansiyel Yağının Değerlendirilebilirliği
(Evaluation of Peppermint Essential Oil as a Digestive Tract Regulator in Broilers)
Tuba BÜLBÜL
29Milas/Muğla Deniz Kültür Balıkçığında Yerel Zeytin Yaprağının Yem katkı Maddesi Olarak Kullanımı
(The Use of Local Olive Leaf as Feed Additive in Milas/Muğla Marine Culture Fisheries)
Tuba BÜLBÜL
30Effect of Tribolium Confusum’s Toxication Infestation on Zea Mays for Human and Animal Nutrition
Sofiane GUETTAF, Noureddine LAADEL, Abdelmalek OULMİ, Cyntia MEKİDECHE, Nadia BENZİDANE
31Toxicological Properties of Flour Beetle’s (Tribolium Confusum) Infestation on Hordeum Vulgare for Animal Consumption
Abdelmalek OULMI, Noureddine LAADEL, Cyntia MEKIDECHE, Zouhir BOULGUERAGUER, Sofiane GUETTAF, Akram KOUT, Nadia BENZIDANE
32Effect of Flour Beetle’s (Tribolium Confusum) Infestation of Wheat Flour’s (Triticum Durum) Toxicological Properties for Human and Animal Nutrition
Noureddine LAADEL, Abdelmalek OULMI, Cyntia MEKIDECHE, Zouhir BOULGUERAGUER, Sofiane GUETTAF, Akram KOUT, Nadia BENZIDANE