Etkinlikler

etkinlik

**Hayvan Besleme Bilim Derneği I. Olağan Genel Kurulu Yapıldı.

Hayvan Besleme Bilim Derneği’nin I. Olağan Genel Kurulu 17 Kasım 2001 tarihinde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Dilmen Dershanesi’nde yapıldı.
Bilindiği gibi 9.2.2001 tarihinde kurulan Hayvan Besleme Bilim Derneği’nin Geçici Yönetim Kurulu üyeliklerine Prof.Dr. Şakir Doğan TUNCER, Prof.Dr. Mustafa Rifat OKUYAN, Prof.Dr. Ekin TOKER, Doç.Dr. Mehmet Kemal KÜÇÜKERSAN, Doç.Dr. Necmettin CEYLAN, Araş.Gör.Dr. Pınar SAÇAKLI ve Araş.Gör Engin YENİCE seçilmişlerdi.
Değişik illerdeki Fakülte ve kuruluşlardan katılan 46 üye ile gerçekleştirilen Genel Kurul’da saygı duruşunun ardından Dernek Başkanı Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER’in Derneğin kuruluş amacı ve önemini belirten açılış konuşmasının ardından Derneğin 25- Mayıs-15 Kasım 2001 tarihleri arası faaliyet raporu Doç.Dr. Kemal KÜÇÜKERSAN tarafından okunmuştur. Faaliyet raporunda belirtildiği üzere Yönetim Kurulu bu süre zarfında 11 defa toplanarak derneğin faaliyetleri, yeni üye kayıt ve kabulü ile ilgili görüşmeler yapmış ve kararlar almıştır. Kasım 2001 ayının ilk yarısı itibarıyle Derneğin üye sayısı ise 94’e ulaşmıştır.
Yönetim Denetim ve Disiplin Kuruluna tek liste teklif edilmiş ve liste oybirliğiyle kabul edilmiştir. Seçilen üyeler Prof.Dr. Şakir Doğan TUNCER, Prof.Dr. Ekin TOKER, Doç.Dr. Mehmet Kemal KÜÇÜKERSAN, Doç.Dr. Necmettin CEYLAN, Dr. İsmail Hakkı ERDOĞDU, Araş.Gör.Dr. Pınar SAÇAKLI, Araş.Gör Engin YENİCE, Prof.Dr. Mustafa Rifat OKUYAN, Prof.Dr. Gültekin YILDIZ, DR. Emine KARAKUŞ, Prof.Dr. Remzi AKYILDIZ, Prof.Dr. Ahmet ERGÜN ve Fikret BELÇİ seçilmişlerdir.

** Ankara Üniversitesi Veteriner ve Ziraat Fakültelerinin ilgili Anabilim Dalları, National Renderers Association (NRA) ve Derneğimiz işbirliği ile bir seminer programı düzenlendi.

Anılan program çerçevesinde 16 Nisan 2002 tarihinde Ankara Üniversitesi Veteriner ve Ziraat Fakültelerinin ilgili anabilim dallarında üçer Araştırma görevlisi, doktora ve yüksek lisans öğrencisinin hazırlamış olduğu (Kanatlıların hayvansal Yağlardan Yararlanmalarını etkileyen faktörler, Hayvansal yağların ruminant beslenmesinde kullanımı, İşletme teknolojisinin tüy ununun besleme değeri üzerindeki etkileri, Rendering ürünlerinin ev hayvanı rasyonlarında kullanımı, yüksek verimli süt sığırı rasyonlarında By-pass protein kaynağı olarak hidrolize tüy unu kullanılması, Rendering ürünlerinin biyo güvenilirliği) seminer programı gerçekleştirilmiştir.

** Derneğimiz ile Türkiye Yem Sanayiciler Birliği işbirliğinde eğitim semineri düzenlenmiştir.

Derneğimizin Türkiye Yem Sanayiciler Birliği ile birlikte yem sektöründe çaılşan teknik elemanların eğitimine yönelik çalışmalar çerçevesinde 20-21 Aralık 2002 tarihinde eğitim semineri düzenlenmiştir. Anılan bu seminerde; Prof.Dr. Asım KILIÇ tarafından Silaj yapma tekniklerinin ana prensipleri ve teknolojisi, Prof.Dr. Gültekin YILDIZ tarafından Besi sığırlarının beslenmesinde temel ilkeler, Prof.Dr. İbrahim AK tarafından Hindi beslemede temel ilkeler ve Prof.Dr. Melih YAVUZ tarafından Yüksek verimli süt ineklerinin beslenmesinde temel ilkeler konuları işlenmiştir (Sıralama gün ve saate göre yapılmıştır). Söz konusu seminerde sayıları 30’a varan katılımcılara sertifika verilmiştir.

**Hayvan Besleme Bilim Derneği II. Olağan Genel Kurulu Yapıldı.  

Hayvan Besleme Bilim Derneğinin 2. Olağan Genel Kurulu 28.06.2003 tarihinde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mehmet Ali Dersanesinde yapılmıştır. Değişik illerdeki Fakülte ve kuruluşlardan katılan 28 üye ile gerçekleştirilen Genel Kurul’da saygı duruşunun ardından Dernek Başkanı Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER açılış konuşmasını yapmış daha sonra Yönetim ve Denetleme Kurulu faaliyet raporu oylanarak kabul edilmiştir. Yönetim ve denetleme kuırulunun ibrası yapıldıktan sonra Yeni dönem Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulunun seçimine geçilmiştir. Seçim sonunda Prof.Dr. Şakir Doğan TUNCER, Prof.Dr. Ekin TOKER, Prof.Dr. Mehmet Kemal KÜÇÜKERSAN, Prof.Dr. Necmettin CEYLAN, Prof.Dr. İbrahim ÇİFTÇİ, Prof.Dr. Adnan ŞEHU, Dr. İsmail Hakkı ERDOĞDU, Prof.Dr. Mustafa Rifat OKUYAN, Prof.Dr. Gültekin YILDIZ, DR. Emine KARAKUŞ, Prof.Dr. Remzi AKYILDIZ, Prof.Dr. Ahmet ERGÜN ve Fikret BELÇİ seçilmişlerdir.

**Hayvan Besleme Bilim Derneği III. Olağan Genel Kurulu Yapıldı.  

Hayvan Besleme Bilim Derneğinin 3. Olağan Genel Kurulu 12.06.2005 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim dalı Dershanesinde yapılmıştır. Değişik illerdeki Fakülte ve kuruluşlardan katılan 27üye ile gerçekleştirilen Genel Kurul’da saygı duruşunun ardından Dernek Başkanı Prof. Dr. Ekin TOKER açılış konuşmasını yapmış daha sonra Yönetim ve Denetleme Kurulu faaliyet raporu oylanarak kabul edilmiştir. Yönetim ve denetleme kuırulunun ibrası yapıldıktan sonra Yeni dönem Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulunun seçimine geçilmiş ve tek aday listesi verilmiştir. Seçim sonunda Prof.Dr. Şakir Doğan TUNCER, Prof.Dr. Ekin TOKER, Prof.Dr. Mehmet Kemal KÜÇÜKERSAN, Prof.Dr. Necmettin CEYLAN, Prof.Dr. İbrahim ÇİFTÇİ, Prof.Dr. Adnan ŞEHU, Dr. İsmail Hakkı ERDOĞDU, Prof.Dr. Gültekin YILDIZ, Doç.Dr. Aydan YILMAZ, Dr. Emine KARAKUŞ, Prof.Dr. Mustafa Rifat OKUYAN, Prof.Dr. Ahmet ERGÜN ve Prof.Dr. Kamil DOĞAN seçilmişlerdir.