Misyon & Vizyon

misyon_vizyon

Ülkemiz açısından büyük bir öneme sahip olan hayvancılık sektörünün gelişmesine, yemler ve hayvan beslemeye ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunmaktır.
Bu amaçla,
a) Dünyada ve Türkiye’de bu konuda ortaya çıkan yenilikleri, üretici ve tüketiciler ile hayvancılığın çeşitli dallarında çalışan kişi, kurum ve kuruluşlara yayın ve toplantılar yoluyla duyurmak.
b) Fakültelerin ilgili Anabilim dalları ve çeşitli araştırma kuruluşları tarafından hayvan besleme ve beslenme hastalıkları, yemler, yem hijyeni ve teknolojisi konularında yapılacak araştırmaların yakın işbirliği ve eşgüdümünü sağlamak üzere önerilerde bulunmak ve desteklemek.
c) Hayvan besleme, beslenme hastalıkları ve yemlerle ilgili alanlarda faaliyet gösteren bilim adamları ve teknik elemanların çalışmalarına yardımcı olmak, özlük haklarını korumak ve geliştirmek.
d) İşletmelerin kendi aralarındaki ve resmi kuruluşlarla işbirligi ve dayanışmalarının sağlanmasına ve çeşitli sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak.
e) Yetkili makamlardan izin almak kaydı ile gerektiğinde yurt içi ve yurt dışı araştırma ve inceleme gezileri ile toplantılar düzenlemek; kitap, dergi vb. yayınlar yapmak.
f) Hayvan besleme, beslenme hastalıkları, yem ham maddeleri ve yem katkı maddeleri üretimi, teknolojisi ve hijyeni gibi konularda bilimsel çalışmalar yapmak, bu konularda elde edilen bilgileri ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara yazılı veya sözlü olarak iletmektir.