Tarihçe

tarihce

Hayvan besleme Bilim Derneği, Türkiye’nin değişik illerinde bulunan Ziraat ve Veteriner Fakültelerinde Hayvan Besleme ve Yemler konularında görev yapan akademisyenlerle kamuda çalışan meslektaşların 1991 yılından itibaren başlattıkları birlikteliğe kurumsal nitelik kazandırmak amacıyla ihtisas derneği olarak  2001 yılında Ankara’da kurulmuştur. Ankara Üniversitesi Veteriner ve Ziraat Fakültelerinde görev yapan 7 öğretim üyesinin kurucu üye olarak  görev aldığı dernek ülkemiz açısından büyük bir öneme sahip olan hay­vancılık sektörünün gelişmesine, yemler vehayvan_besleme_ic_logo hayvan beslemeye ile beslenme hastalıklarına ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Derneğin üniversitelerin Veteriner ve Ziraat Fakültelerinin Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları ile Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dallarının araştırıcıların­dan, kamu ve özel sektörde görev yapan teknik elemanlardan oluşan 300 civarında  üyesi bulunmaktadır.

Hayvan Besleme Derneği 2012 yılına kadar çift yıllarda sosyal toplantılar düzenlemiştir. Her toplantı ülkemizin değişik illerinde gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan dernek, bugüne kadar ülkemizin değişik illerinde üniversite rektörlükleri ile birlikte 7 adet Uluslararası katılımlı kongre düzenlemiştir.  I. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi-2001, Elazığ; II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi-2003, Konya; III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi-2005, Adana; IV. Uluslararası katılımlı Hayvan Besleme Kongresi-2007, Bursa; V. Uluslararası katılımlı Hayvan Besleme Kongresi-2009,Tekirdağ; VI. Uluslararası katılımlı Hayvan Besleme Kongresi-2011, Samsun; ve  VII. Uluslararası katılımlı Hayvan Besleme Kongresi-2013, Ankara kongrelerini düzenlemiştir.