Taslak Program / Draft Program 3.UHBK

3. ULUSLARARASI HAYVAN BESLEME KONGRESİ

3rd INTERNATIONAL ANIMAL NUTRITION CONGRESS

(TASLAK PROGRAM / DRAFT PROGRAM v1.3)

Saat, hour17 KASIM 2022
PERŞEMBE
17 NOVEMBER 2022
THURSDAY
14.00OTELE GİRİŞ YAPILMASICHECK IN TO THE HOTEL
19.00AKŞAM YEMEĞİDINNER
18 KASIM 2022 CUMA18 NOVEMBER 2022 FRIDAY
9.00-9.15AÇILIŞOPENING
9.15-11.15PANELPANEL
YEM VE HAYVAN BESLEMEDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Moderatör
Prof. Dr. Nizamettin ŞENKÖYLÜ
SUSTAINABILITY IN FEEDS AND ANIMAL NUTRITION
Moderator
Prof. Dr. Nizamettin ŞENKÖYLÜ
Ülkü KARAKUŞ
Türkiye Yem Sanayicileri Birliği
Başkanı
Ülkü KARAKUŞ
President of Turkish Feed Manufacturers Association
Dr. Sait KOCA
Beypi A.Ş. Genel Müdürü
Dr. Sait KOCA
General Manager of Beypi Inc.
Prof. Dr. Nazan KOLUMAN
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Prof. Dr. Nazan KOLUMAN
Çukurova University Faculty of Agriculture Department of Animal Science
İbrahim AFYON
Yumurta Üreticileri Birliği
Başkanı
İbrahim AFYON
President of the Egg Producers Association
Kamil ÖZCAN
Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı
Kamil ÖZCAN
President of Cattle Breeders’ Association of Turkey
Dr. Durali KOÇAK
Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü
Dr. Durali KOÇAK
General Director of Food and Control,  Ministry of Agriculture and Forestry
11.30-12.45 1. OTURUM
KANATLI BESLEME
1st SESSION
POULTRY NUTRITION
ÇAĞRILI SUNUM
Prof. Dr. Filip van IMMERSEEL
Hızlı büyüyen broylerlerde bağırsak sağlığı optimizasyonu: Bağırsak inflamasyonuna karşı alınması gereken önlemler
INVITED SPEAKER
Prof. Dr. Filip van IMMERSEEL
Optimization of gut health in fast growing broilers: Measures to take against Intestinal inflammations
ÇAĞRILI SUNUM
Robert POTTGUTER
Yüksek verimli yumurtacıların beslenmesinde güncel yaklaşımlar
INVITED SPEAKER
Robert POTTGUTER
A new nutritional approach in feeding high producing layers
SÖZLÜ KISA SUNUMLARSHORT ORAL PRESENTATIONS
14.00-15.30 2. OTURUM
RUMİNANT BESLEME-I
2nd SESSION
RUMINANT NUTRITION-I
ÇAĞRILI SUNUM 
Prof. Dr. Armağan HAYIRLI
Sütçü sığır işletmelerinde gruplama stratejileri ve yemleme/rasyon: laktasyon-fertilite uyumu
INVITED SPEAKER
Prof. Dr. Armağan HAYIRLI
Grouping strategies for optimal lactation-fertility in dairy cattle: plane of nutrition
SÖZLÜ KISA SUNUMLARSHORT ORAL PRESENTATIONS
15.45-17.153. OTURUM
YEM KATKILARI
3rd SESSION
FEED ADDITIVES
ÇAĞRILI SUNUM
Dr. Diego MARTINEZ DEL OLMO
Ruminant sektöründe sürdürülebilirliğin geliştirilmesine yönelik bir bütüncül yaklaşım: Anahtar göstergeler ve yemleme stratejileri
INVITED SPEAKER
Dr. Diego MARTINEZ DEL OLMO
A holistic approach to improve sustainability in the ruminant sector: Key indicators and feeding strategies
SÖZLÜ KISA SUNUMLARSHORT ORAL PRESENTATIONS
19 KASIM 2022
CUMARTESİ
19 NOVEMBER  2022
SATURDAY
9.15-10.454. OTURUM
RUMİNANT BESLEME-II
4th SESSION
RUMINANT NUTRITION-II
ÇAĞRILI SUNUM
Prof. Dr. Hakan BİRİCİK
Buzağı 4.0
INVITED SPEAKER
Prof. Dr. Hakan BİRİCİK
Calves 4.0
SÖZLÜ KISA SUNUMLARSHORT ORAL PRESENTATIONS
11.00-12.155. OTURUM
KOYUN-KEÇİ   BESLEME
5th SESSION
SMALL RUMINANT NUTRITION
ÇAĞRILI SUNUM
Prof. Dr. Serge Yan LANDAU
Küçükbaş ruminantlarda bitki ikincil bileşikler ile süt yağ asitleri sentezi
INVITED SPEAKER
Prof. Dr. Serge Yan LANDAU
Plant secondary  compounds and milk fatty acid synthesis in small ruminant
SÖZLÜ KISA SUNUMLARSHORT ORAL PRESENTATIONS
13.30-14.456. OTURUM
YEM TEKNOLOJİSİ
6th SESSION
FEED TECHNOLOGY
ÇAĞRILI SUNUM
Dr. Dejan MILADINOVIC
Kaliteli pelet yem üretimi, ısı transferi ve buhar kalitesi
INVITED SPEAKER
Dr. Dejan MILADINOVIC

Quality pellet production, heat transfer and steam quality
SÖZLÜ KISA SUNUMLARSHORT ORAL PRESENTATIONS
15.15-16.507. OTURUM7th SESSION
DİĞER KONULAROTHER SUBJECTS
ÇAĞRILI SUNUM
Dr. Francesca SUSCA
Hidrolize mayanın pet beslemede fonksiyonları
INVITED SPEAKER
Dr. Francesca SUSCA
Hydrolyzed yeast functionalities in
pet nutrition
SÖZLÜ KISA SUNUMLARSHORT ORAL PRESENTATIONS
20 KASIM 2022
PAZAR
20 NOVEMBER 2022
SUNDAY
11.00OTELDEN ÇIKIŞ YAPILMASICHECK OUT FROM THE HOTEL