6. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi Samsun’da yapıldı.

vi_ulusal_hayvan_besleme_kongresi.fw6. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi 29 Haziran-2 Temmuz 2015 tarihleri arasında Samsun’da “Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Uluslararası katılımlı olarak gerçekleştirilen kongrenin açılışına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferşat Kolbakır, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Şube Müdürü Dr. Gökalp Aydın, Kongre Başkanı Prof. Dr. Şakir Doğan Tuncer, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Derya Pala, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Başkanı Zuhal Daştan, ülkemizin değişik üniversitelerinden bilim insanları ve öğrenciler katıldı.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Şakir Doğan Tuncerl, “Hayvan Besleme Bilim Derneği’nin kuruluş amaçlarından bir tanesinin  bilim kongreler düzenlemek olduğunu ifade etmiş ve  2 yıl aralıklarla yapılan kongrelerin altıncısının bu yıl Samsun’da olması dolayısıyla Karadeniz Bölgesi’nin şirin ili Samsun’da olmanın kıvancını yaşadıklarını belirtmiştir.  Bu tip kongrelerde bilgiyi paylaşmanın amaçlandığı,  genç araştırıcıların yetişmesine katkı sağlandığı ve bu yönde burslar verildiğini ve bu sayede  kongre katılımcıları arasında çok sayıda  genç araştırmacıların varlığına işaret etmiştir.

Kongrelerin bir hedefinin de bilimsel rekabetin artırılması olduğunu söyleyen Prof.Tuncer  yazılı ve görsel basındaki bilgi kirliliğine de vurgu yapmıştır.  Bu hususta dernek olarak doğru ve  bilimsel bilginin aktarılması ve halka ulaşması konusunda da çalışmalara önem verdiklerini anlatmıştır. Ayrıca kongre ile  üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini, kongrenin 2 gün boyunca  sunulacak sözlü ve poster tebliğlerle devam edeceğini , emeği geçenlere teşekkür ederek kongrenin başarılı geçmesi dilekleriyle sözlerini tamamlamıştır.

Kongrenin açılışında konuşan Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Derya Pala ise, “Yem, hayvancılık sektörü için önemli bir konudur. Günümüzde daha da önem kazanmaya başlamıştır. GDO gibi farklı etkenler yem piyasasında ciddi sıkıntılar oluşturmaya başladı. Maliyette karlılığı artırabilmek için yem konusunda alternatiflere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu hususta bu tip kongreler bizim için önemlidir” diye konuştu.

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, “Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de uzun yıllar boyunca alternatif yem ham maddelerine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın miktarı gittikçe artıyor. Yem ham maddelerini bulmaya çalışırken, değişik maddeler ortaya çıkıyor. Tüm Avrupa Birliği ülkelerinde transgenik ürünlerin tamamı yemlerde kullanılıyor. Yaklaşık 4 yıldır bu durum böyledir. Yaklaşık 10 yıldır kullanılan ürünler 2 yıldır resmiyete kavuşturulmuştur. Asıl ulaşılması gereken hedef AvrupaBirliği’nde ne kullanılıyorsa, ona ulaşmaktır. Ülkü karakuş bilimsel çalışmaları desteklemek için kongre sonunda bir çalışmaya ödül vererek bilimsel faaliyetlere olan desteklerini sürdüreceklerini de ifade etmiştir.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Başkanı Zuhal Daştan, “Hayvan beslenmesi önemli bir konudur. Bu konudaki en büyük endişe, hayvanları neyle besleyeceğimizdir. Bizde yağlı tahıl ve tohum yok. Bu sebeple hep ithalat yapılmaktadır. Bakanlığın GDO ile ilgili çıkardığı bir yönetmelikle sektör felce uğradı. Mısırda hala ciddi bir sorun yaşanmaktadır. Mısırın ithali yasaktır. Bu nedenle özellikle kanatlı sektörde buğdayı yem olarak kullanmak zorundadır. Bu durumun  uzun vadede sıkıntılar yaratacağını dile getiren Zuhal Daştan kongreye başarılar dileyerek konuşmasını tamamladı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Şube Müdürü Dr. Gökalp Aydın, ise: “Hayvan besleme derken aslında nihai hedefimiz insanı beslemektir. Nüfus giderek arttığından; daha fazla üretmek ve daha sağlıklı üretmek önemlidir. Yaptığımız müzakerelerde, ‘Kırsal kalkınma, Veterinerlik ve Yem Güvenliği, Balıkçılık’ olmak üzere 3 ana başlık var. GDO sıkıntısı hala yaşanmaktadır ancak biz hükümet olarak Avrupa Birliği’ne uyum süreci çerçevesinde bir yola girdik. Bu sebeple bu standartları kendi standartlarımız haline getirmek zorundayız. Biyogüvenlik yasasını çıkardık ve bir kurul oluşturduk. Besin ve yemlerin bu kuruldan onaylanması gerekiyor. Onay süreci de zaman aldığından bu tip sıkıntılar oluyor. Kısa sürede çözüleceğini sanıyorum”.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, “Hayvan besleme bilim anlamında son derece ilginç konuların konuşulacağı bir kongre. Kongrenin Samsun’da olmasından onur duymaktayım. Sağlıklı bir birey yetişmesi için hayvansal kaynaklı besinlerin önemini hepimiz bilmekteyiz. Bu ürünler sağlıklı olursa, biz insanlar da sağlıklı oluruz” açıklamasında bulundu.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kuran, “Türkiye’deki hayvancılık sektörünün gidişatına baktığımız zaman sürdürülebilir hayvancılık yapmak için ithal yemden kurtulmalıyız. Çünkü oradaki yem kaynakları insan beslenmesinde de kullanılacak. Bu sebeple hayvanlar için en iyi besin maddelerinin ne olduğunu araştıracak, yemlerin hayvanlar üzerindeki etkilerini tespit edip, çözüm bulacak olan sizlersiniz. Bu kongrenin disiplinler arası çalışmalara örnek oluşturmasını ümit ediyorum” diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferşat Kolbakır ise şöyle konuştu: “Bilindiği gibi her insan doğar, yaşar ve sonuçta ölür. Fakat bu iki kelimenin arasını doldurabilmek önemlidir. Yani doğumdan ölene kadar geçen süreçte en iyi gıdaların alınması gereklidir. Ancak sağlıklı beslenebilmek ve dengeli beslenebilmek, hayvansal gıdaların belli bir çerçevede olmasını gerektirir. Artık beslenme işi endüstrinin elindedir. Akademisyenler sanayinin Ar-Ge’sine destek veren bilimsel ayağını oluşturabilir.” Kolbakır, kongrenin sanayiciler ile bilim adamlarının bir araya gelmesini sağlayan bir toplantı olduğunu belirtti.

Kongre, 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde  yem, yem katkı maddeleri , ruminant besleme, kanatlı besleme alanlarında toplam 7 oturumda sunulan 30 adet sözlü tebliğin sunulması ve ilgili konulardaki tartışmalarla devam etti. Kongre boyunca 65 adet poster tebliğ de kongre poster alanında sergilenerek araştırmacıların yenilik, gelişme ve sorunları tartışma imkanı sağlandı. 2 Temmuz akşamı bilimsel oturumların tamamlanmasını takiben kongrede ortaya çıkan sonuçlar ve bir sonraki kongre ile ilgili yapılan değerlendirmelerle sona erdi. 6.Kongre 2 Temmuz akşamı  yapılan gala yemeği ve  bilim ödülleri töreni ile sona erdi.