IV. ULUSAL HAYVAN BESLEME KONGRESİ ULUDAĞ’DA YAPILDI

unnamed

Hayvan Besleme Bilim Derneğinin tarafından geleneksel olarak düzenlenen  ‘IV. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi’ 24-28 Haziran 2007 tarihleri arasında Uludağ, Ağaoğlu Otel konferans salonlarında  büyük bir başarı ile gerçekleştirilmiştir.  Uludağ Üniversitesi Veteriner ve  Ziraat  Fakülteleri ile ortaklaşa düzenlenen kongreye üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin yoğun ilgisi olmuştur. Kongreye söz konusu çevrelerden toplam 240 kişi katılmıştır.

IV. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi,  bu sene  Hayvan Besleme Bilimine büyük emeği geçen  rahmetli Prof.Dr.Ali KARABULUT’un anısına düzenlenmesi ile farklı bir anlam kazanmıştır. Kongre açılışının ardından rahmetli hocamız Prof.Dr.Ali KARABULUT’un meslek yaşantısından önemli kesitler izleyicilere aktarılmıştır. Hayvan Besleme Bilim Derneği Başkanı Prof.Dr.Şakir Doğan TUNCER yaptığı açış konuşmasında iki yılda bir gerçekleştirilen  kongrelerin önemine değindikten sonra katılımın her kongrede daha da arttığını, bundan sonra bu kongreye uluslar arası boyut kazandırılması gerektiği üzerinde durmuştur. Duygu yüklü anların yaşandığı açılış oturumunda konuşan Prof.Dr. Şakir Doğan TUNCER, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü KARAKUŞ, Uludağ Üniversitesi Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin dekanları da   rahmetli hocamızın anılarına yer vermişlerdir.

Ruminant ve kanatlı hayvan besleme, yem hammaddeleri, yem katkı maddeleri, yem üretim ve  teknolojisi ile hijyeni gibi konularda yürütülen bilimsel çalışmaların ortaya konulduğu kongrede 3 gün boyunca toplam 33 adet araştırma sözlü olarak sunulmuştur. Kongrenin ilk günü öğleden önce panel oturumunda  tüketiciler açısından son derece önem arz eden  ‘Yemden Sofraya Gıda Güvenliği’ konusu ele alınarak detaylı bir şekilde tartışılmıştır. Panelde konularında uzman akademisyenler ve özel sektör temsilcisi tarafından, hayvansal gıda üretimindeki riskler, yem fabrikalarında alınan önlemler, Avrupa Birliğinin konu ile ilgili yasal düzenlemeleri ve Türkiye’de mevcut durum ile bu alandaki sorunlar masaya yatırılmıştır. Panelde ilk konuşmayı  Zir.Yük.Müh.Ahmet Çetin ‘Yem Sanayinde HACCP ve Yem Güvenliği Uygulamaları‘ konusunda yapmıştır. Daha sonra kürsüye gelen Prof.Dr.Zeynel CEBECİ  ‘Karma Yem Sanayinde İzlenebilirlik‘ üzerine önemli bilgiler aktarırken, Prof.Dr.Hasan Rüştü KUTLU Yem  Güvenliğinde Avrupa Birliği Mevzuatı’ hakkında önemli hususlara değinmiştir. Panelde son konuşmayı Prof.Dr.Nihat ÖZEN Yemde Kalıntı-Gıda İlişkisini, ülkemizdeki mevcut durumu da irdeleyerek yapmıştır.

Kongreye yoğun tebliğ katılımının bir sonucu olarak yukarı da belirtilen konularda toplam 62 adet araştırma ve derlemeden oluşan eser de poster tebliğ olarak kongrede yer almıştır. Kongrede sunulan sözlü ve poster tebliğlerin yer aldığı kongre kitabı basılmış ve tüm katılımcılara verilmiştir. Kongre kitabı Hayvan Besleme Bilim Derneğinden temin edilebilmektedir.

Kongre düzenleme kurulu hayvan besleme alanında çalışmalar yapan bilim insanlarını desteklemek ve teşvik etmek amacı ile geçen  Kongrede  başlattığı ödül uygulamasını IV. Ulusal Hayvan Besleme Kongresinde de genişleterek devam ettirmiştir. Hayvan Besleme Bilim Ödülü olarak sözlü ve poster tebliğler için yapılan değerlendirmede; Kongre bilim jürisi bu yıl en iyi sözlü tebliğ ödülünü . ‘Laktasyondaki Süt Sığırlarının Rumen Fermentasyonu Üzerine Farklı Rumen Yılım Oranlarına sahip Nişasta Kaynaklarının Etkisi‘ isimli tebliğleri ile  Uludağ Üniversitesinden Prof.Dr.İsmet TÜRKMEN ve çalışma arkadaşlarını layık görmüştür. En iyi poster ödülü ise ‘Etlik Piliç Yemlerine Organik Asit, Prebiyotik, Bitkisel Ekstrakt, ve Probiyotik İlavesinin Performans ve Bağırsak Mikroflorası Üzerine Etkileri  ‘ konulu araştırmaları ile  Ankara Üniversitesinden Dr.Muzaffer ÇÖRDÜK ve çalışma arkadaşlarına verilmiştir.

IV.Ulusal Hayvan Besleme Kongresi bu yıl organizasyon kalitesi, sunulan tebliğler, tartışma ortamı ve özel sektör işbirliği açısından oldukça önemli bir başarıyı yakalamıştır. Kongre kalitesinin yükselmesi katılımcıları memnun etmiştir. Hayvan Besleme Bilim Derneği yöneticileri bundan sonraki hedefin, bilim kalitesini daha da yükselterek, kongreye uluslararası kimlik kazandırmak  olduğunu belirtmişlerdir. Kongre kapanış konuşması 27 Haziran Çarşamba günü öğleden sonra Prof.Dr.Şakir Doğan TUNCER tarafından kongrenin genel değerlendirmesi ve 2009 yılında yapılacak V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresinin yer seçimi  hakkında olmuştur. Kongre aynı akşam düzenlenen gala yemeği ve bilim ödülleri töreni ile son bulmuştur.