Önemli duyuru

Önemli duyuru

2. ULUSLARARASI HAYVAN BESLEME BİLİM KONGRESİ MAKALE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Kongreye gösterilen ilgi ve makaleler için araştırıcılara çok teşekkür ederiz.

Gönderilen makaleler sözlü sunum ve poster açısından değerlendirilmiş ve sonuçları liste halinde makale başlıkları esasında aşağıda verilmiştir.

Kongrede poster ve kısa sözlü sunum olarak makalesi kabul edilen yazarların, 15 Ekim 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar, kongre ücretlerini erken kayıt tutarı üzerinden sözlü/poster sunumu indirimini de (her bir makalede bir yazar ve ortak yazar durumunda her bir kişi için sadece bir defa) dikkate alarak sunum indiriminden yararlanacak kişi için makale kodunu da ödeme açıklama bölümünde belirterek, yatırmış olmaları gerekmektedir. Bu tarihden sonrası yapılacak ödemelerde ilgili yazarların makaleleri kongre e-kitabında ve programda yer almayacaktır. İlgili tarih sonrası kayıtlar, kongreye sadece dinleyici katılımcı olarak, geç kayıt ücretleri üzerinden boş oda mevcudu durumuna göre kongre gününe kadar yapılabilecektir.

Saygıyla duyurulur.


Kongre hesabı bilgileri:

Hesap sahibi (MUTLAKA BELİRTİLMELİ): Nizameddin ŞENKÖYLÜ ve Şakir Doğan TUNCER

Hesap IBAN No: TR950006400000142141906077