Önemli Duyuru

Önemli Duyuru

Değerli meslektaşlarımız,
Sayın Üyelerimiz,

Derneğimiz 11. Olağan Genel Kurulunun tüzük gereği Haziran 2021 tarihinde yapılması gerekmektedir. Ancak, bilindiği üzere Covid-19 pandemisi ülkemiz genelinde etkisini sürdürmektedir. Ankara İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ile yapılan görüşme sonucunda; Covid-19 Pandem mücbir sebep olduğundan dernekler yönetmeliği uyarınca, yönetim kurulu kararı alınmak şartı ile, Genel Kurul 6 aya kadar ertelenebilmektedir.

Bu bilgiler doğrultusunda durumu tekrar değerlendiren Dernek Yönetim Kurulumuz (YKK 18/6/2021 tarih ve 31/1 sayı), Genel Kurulumuzun 12 Kasım 2021 tarihinde yapılmasına, bu toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantının 19 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Toplantının gündemi ve yeri, toplantı öncesi sizlere ayrıca duyurulacaktır.

Bilgilerinize saygı ile duyurulur.

Prof.Dr.Şakir Doğan Tuncer

Hayvan Besleme Bilim Derneği Yönetim Kurulu Adına
Başkan