Dr. Dejan MILADINOVIC

Dr. Dejan MILADINOVIC

DAVETLİ KONUŞMACILAR INVITED SPEAKERS | 3RD INTERNATIONAL ANIMAL NUTRITION CONGRESS

Title of presentation: Quality pellet production, heat transfer and steam quality (Bildiri başlığı:  Kaliteli pelet yem üretimi,  ısı transferi ve buhar kalitesi)

He is a head of Norwegian Centre for Feed Technology at Norwegian University of Life Sciences. He has been working at NMBU since 2005, teaching courses related to feed technology at the M.Sc. and Ph.D. level and researching within the same field. Dejan held various job positions at NMBU with overall topic related to feed technology, innovation, rheology of novel feed and food ingredients. With dozens of scientific articles published and presented at various conferences worldwide, Dejan has considerably contributed the feed science and process technology. Dr. Miladinovic Norveç Yaşam Bilimleri üniversitesi Yem Teknolojisi Merkezinin başkanıdır.  Bu üniversitede 2005’ten beri çalışmakta olup bu alandaki bilimsel araştırmaların yanı sıra mastır ve doktora dersleri vermektedir.  Dr. Miladinovic’in adı geçen Yem Teknolojisi Merkezinde yem teknolojileri, inovasyon, karma yem ve yem ham maddelerinin akış bilimi gibi konularda çeşitli görevler almıştır. Sonuç olarak, Dr. Miladinovic onlarca bilimsel makaleleri ve dünya çapındaki konferanslarda yaptığı sunumlarla yem bilimi ve teknolojisine önemli derecede katkı sağlamıştır.