Prof. Dr. Hakan BİRİCİK

Prof. Dr. Hakan BİRİCİK

DAVETLİ KONUŞMACILAR INVITED SPEAKERS | 3RD INTERNATIONAL ANIMAL NUTRITION CONGRESS

Title of presentation : Calves 4.0 (Bildiri başlığı: Buzağı 4.0)

He was born in 1971 in Kozan-Adana. He graduated from Uludag University, Faculty of Veterinary Medicine in 1993, completed his PhD program in 1998 and continued his academic carrier in the same university and appointed to associate professor and full professor positions respectively in 2007 and 2013. He is a co-author in the book titled “Feeds and Animal Nutrition” published by Anadolu University. He also gives consultancy service to feed factories, beef and dairy farms and has published in total 49 scientific articles both in national and international journals.

Prof. Dr. Hakan Biricik, 1971 Kozan-Adana doğumludur. 1993 yılında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu, aynı üniversitede Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 1998 yılında doktor, 2002 yılında yardımcı doçent, 2007’de doçent ve 2013 yılında profesörlüğe atandı. Anadolu Üniversitesi Yem Bilgisi ve Hayvan Besleme kitabında bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Ayrıca yem fabrikaları ile süt ve besi sığırı işletmelerine hayvan besleme konularında yardımcı olmaktadır. Profesör Biricik’in 15 ulusal ve 37 adet uluslararası alanda yayımlanmış 49 adet makalesi bulunmaktadır.