Prof. Dr. Armağan HAYIRLI

Prof. Dr. Armağan HAYIRLI

DAVETLİ KONUŞMACILAR INVITED SPEAKERS | 3RD INTERNATIONAL ANIMAL NUTRITION CONGRESS

Title of presentation : Grouping strategies for optimal lactation-fertility in dairy cattle: plane of nutrition (Süt sığırı işletmelerinde gruplama stratejileri ve yemleme/rasyon: laktasyon-fertilite uyumu)

Prof. ARMAĞAN HAYIRLI

After graduating from Faculty of Veterinary Medicine, University of Ankara in 1992, he worked as field technical advisor for a private poultry integration company (Nar Piliç-ÖZHEN) for 2 years.  He earned master degree at Iowa State University of Science and Technology (1997: Protein Nutrition in the Peripartum Period) and PhD degree from University of Wisconsin-Madison (2001: Strategies to Alleviate Negative Energy Balance in Dairy Cows). He developed mathematical model describing feed intake for Nutrient Requirements of Dairy Cattle by National Academy of Sciences, the USA. He did postdoctoral studies on Oilseeds and their Effects on Hepatic Ketogenesis at University of Alberta, Edmonton, Canada in 2005-2007 and Hematological Characteristics of Peripartum Dairy Cows at Swedish University of Agriculture in 2010.  Dr. Hayirli is author/coauthor of 98 scientific articles published in International Journals and 33 articles published in National Journals and presented more than 100 abstracts/speaks in National-International Symposiums. He focuses on programming and developing products for animal nutrition and metabolism as well sustainability of dairy farms.

Prof. Dr. ARMAĞAN HAYIRLI

1992 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun olduktan sonra özel bir kanatlı entegrasyon şirketinde saha teknik personeli olarak 2 yıl çalıştı. Iowa Eyalet Üniversitesi’nde “Peripartum İneklerde Protein Besleme” konulu tezle yüksek lisans diploması (1997) ve Wisconsin Üniversitesi’nde “Peripartum İneklerde Negatif Enerji Dengesini Denetleme Stratejileri” konulu tezle doktora diploması (2001) aldı. Amerikan Bilim Akademisi adına “Sütçü İneklerin Beslenme Rehberi” için matematiksel model geliştirdi. 2005-2007 yıllarında Kanada Alberta Üniversitesi’nde “Yağlı Tohum Küspeleriyle Hepatik Ketojenezi Önleme” konulu ve 2010 yılında İsveç Tarım Bilimleri Üniversitesi’nde “Peirpartum İneklerde Hematoloji” konulu postdoktora çalışmaları yaptı. Yazar ve yardımcı araştırıcı olarak Uluslararası dergilerde yayımlanmış 98 ve ulusal dergilerde yayımlanmış 33 makalesi ile uluslararası/ulusal bilimsel toplantılarda 100’den fazla tebliğ sunumu bulunmaktadır. Hayvan besleme ve metabolizma konularında program ve ürün geliştirme konuları ile süt sığırcılığı işletmelerinin sürdürülebilirliği konularında yoğunlaşmaktadır.