Önemli Duyuru

Önemli Duyuru

Değerli meslektaşlarımız,
Sayın Üyelerimiz,

Derneklerin yaşamlarını ve faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürebilmesi için yıllık aidatların toplanması büyük önem arz etmektedir. Bildiğiniz gibi, Derneğimizin, üyelik aidatları dışında başka hiçbir geliri bulunmamaktadır. Üyelik aidatı ödemeleri, Dernekler Kanununa göre bir zorunluluk olmasının yanı sıra, Derneğin faaliyetlerinin devamı için de önem taşımaktadır.

Bu itibarla Hayvan Besleme Bilim Derneği yönetim kurulu olarak sizlerden aidatlarınızı yatırmanızı rica ediyoruz. Derneğimizin yıllık aidatı; 21 Haziran 2019 tarihinde yapılan 10.Olağan Genel Kurulunda Ocak 2020 tarihinden itibaren 36 TL olarak belirlenmiştir.

Bugüne kadar aidatlarını muntazaman ödeyen üyelerimize teşekkür ederiz. İhmalden kaynaklanan nedenlerle bu güne kadar aidatını ödememiş olan üyelerimizin aidatlarını yatırmalarını önemle rica ederiz.

2020 ve 2021 yılları aidat tutarı olarak toplam 72 TL miktarındaki borcunuzu derneğimizin Türkiye İş Bankası Kızılay şubesindeki hesabına (İBAN NO: TR74 0006 4000 0014 2141 8965 61) yatırabilirsiniz.

Duyarlılığınız için teşekkür eder, saygılar sunarız.

Prof.Dr.Şakir Doğan Tuncer
Başkan
Yönetim Kurulu A.