HAYVAN BESLEME BİLİM DERNEĞİNİN 11.OLAĞAN GENEL KURULUNA DAVET

HAYVAN BESLEME BİLİM DERNEĞİNİN 11.OLAĞAN GENEL KURULUNA DAVET

Derneğimizin 11.Olağan Genel Kurulu 11.11.2021 tarihinde saat 14.00 de aşağıda belirtilen gündem çerçevesinde Menekşe 2 Sokak N0: 35/19 Kızılay-Ankara adresinde yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın 18.11.2021 tarihinde (Perşembe günü) saat 14.00 de Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Sabri Dilmen Dershanesinde yapılacaktır.

Üyelerimize saygı ile duyurulur.

YÖNETİM KURULU


GÜNDEM

 • Açılış Saygı Duruşu ve İstiklal marşı
 • Divan Kurulunun oluşturulması
 • Divan Kuruluna toplantı tutanağının imzalama yetkisi verilmesi
 • Dernek başkanının konuşması
 • Konukların konuşması
 • 10.Dönem Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi
 • 10.Dönem Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının ayrı ayrı oylanarak aklanması
 • 11.Dönem Gelir-Gider tablolarının okunması ve oylanması
 • Tüzük Değişikliği
 • Dernek organlarının seçilmesi
 • Dilek ve Temenniler
 • Kapanış