Dr. Diego Martinez  del Olmo

Dr. Diego Martinez  del Olmo

DAVETLİ KONUŞMACILAR INVITED SPEAKERS | 3RD INTERNATIONAL ANIMAL NUTRITION CONGRESS

Title of presentation:  A Holistic Approach To Improve Sustainability In The Ruminant Sector:
Key Indicators And Feeding Strategies
(Bildiri Başlığı ; Ruminant sektöründe sürdürülebilirliğin geliştirilmesine yönelik bir bütüncül yaklaşım: anahtar göstergeler ve yemleme stratejileri)

Diego holds a degree in Veterinary Medicine from the University of Leon (1999), specializing in Animal Production, where he later completed his training with a Diploma of Research Sufficiency and Advanced Studies in Animal Production and Surgery (2007). He holds a Master’s Degree in Dairy Farm Management (Universidad Autónoma de Barcelona, 2004) and a Master’s Degree in Strategic Management of Feed Companies (Universidad Oberta de Catalunya, 2009). Finally, he obtained his Ph.D. at the Complutense University of Madrid (2012). He also obtained an MBA from the University Isabel I and EIPE Business School (2017). He started his professional career as a clinical veterinarian for cattle and later occupied different positions of responsibility in the milk processing industry, the feed additives sector, and the manufacture of animal feed. Several companies in which he has served in recent years in R&D, technical, and marketing positions include Tolsa Group, De Heus, Quesos de Sotillo o Calidad Pascual. This gives him a broad perspective of the entire value chain and development of the ruminant sector. Diego is co-inventor of two European feed additives patents (EP 3 391 754 A1 and EP 3 430 913 A1) and author of different scientific publications and published books. Diego currently holds the position of Ruminant Product Manager at KEMIN EMENA.

Dr. DIEGO MARDİNEZ DEL OLMO

Dr. Diego Leon Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldu. 2007 yılında Hayvansal Üretim ve Cerrahi alanında Araştırma Yeterliliği ve İleri Düzeyde Çalışmalar programını bitirdi. Süt işletmelerinin Yönetimi (Universidad Autónoma de Barcelona, 2004) ve Yem Fabrikalarının Stratejik Yönetimi (Universidad Oberta de Catalunya, 2009) alanlarında yüksek lisans yaptı ve son olarak Madrid Complutense Universitesi’nde doktora derecesi aldı (2012). Ayrıca, MBA derecesi aldı (University Isabel I and EIPE Business School, 2017). Mesleki kariyerine sığırlarda klinik veteriner hekim olarak başladı, daha sonra süt endüstrisi, yem katkı sektörü ve karma yem üretimi alanlarında Tolsa Group, De heus, Quesos de Sotillo o Calidad Pascual gibi firmalarda görev aldı. Bu çalışma alanları ona değer zinciri ve ruminant sektörlerinde geniş bir perspektif kazandırdı. Dr. Diego’nun EP 3 391 754 A1 ve EP 3 430 913 A1 numaralı Avrupa Yem Katkıları patentlerinin geliştirilmesinde yardımcılık ve çok sayıda bilimsel makale ile kitap yazarlığı bulunmaktadır. Dr. Diego halen Kemin firması EMENA’da Ruminant üretim müdürü olarak görev yapmaktadır.