Panel: YEM VE HAYVAN BESLEMEDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK | 3.UHBK

Panel: YEM VE HAYVAN BESLEMEDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK | 3.UHBK

3.ULUSLARARASI HAYVAN BESLEME KONGRESİ (3.UHBK)

 3RD INTERNATIONAL ANIMAL NUTRITION CONGRESS

17-20 Kasım-November 2022

Titanic Beach Hotel, Lara-Antalya / TÜRKİYE

PANEL

YEM VE HAYVAN BESLEMEDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SUSTAINABILITY IN FEEDS AND ANIMAL NUTRITION


Moderatör : Prof. Dr. Nizamettin ŞENKÖYLÜ

nizamettin şenköylü

1974 yılında Atatürk Üniversitesi Zootekni bölümünü bitirdi. 1982 yılında doktorasını aynı bölümde kanatlı besleme dalında Prof. Dr. Ayhan Aksoy’un yöneticiliğinde tamamladı. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yemler ve Hayvan Besleme ABD’da 1983-2011 yılları arasında öğretim üyesi olarak çalıştı. Hollanda’da 1983-84, Japonya’da 1992-93 ve ABD’de 1998-99 yıllarında kanatlı beslemede yağlar ve yağ metabolizması, ayçiçeği tohum küspesinde besin değerinin artırılması konularını daha sonraki yıllarda da enzimler, probiyotikler ve organik asitler ile tıbbi bitkiler konularında araştırmalar yaptı. ÇOMU ve Trakya üniversitelerinde rektör yardımcılığı ve Namık Kemal Universitesi’nin 2007-2011 yılları arasında kurucu rektörlüğünü yaptı. Hollanda hükümet, Fulbright (ABD) ABD Georgia Universitesi ile Japonya’nın JSPS (2 kez) araştırma burslarını kazandı. Bulgaristan’ın Filibe’deki Gıda Teknolojileri Universite Senatosu 2010’da Prof. Şenköylü’ye Onursal Doktora ödülünü verdi.

Prof. Şenköylü’nün  ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel makalesi ve Modern Tavuk Üretimi (3 Basım), Yemlik yağlar ve Kanatlılarda Sindirimi Destekleyen Katkı Maddeleri adlı basılmış kitapları bulunmaktadır.

Prof. Şenköylü, Bilimsel Tavukçuluk Derneği ile WPSA Avrupa Federasyonu W2 Grubu üyesidir, halen Hayvan Besleme Bilim Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

PANELİSTLER


Dr. Sait KOCA

Beypi A.Ş  Genel Müdürü

sait koca

1947 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin Hayvan Yetiştirme ve Islahı Bölümü’nden 1970 yılında mezun oldu.

Askerlik dönüşü, 1974 yılında Yem Tescil ve Kontrol İşleri Genel Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı. Bu kuruluşta ilk olarak yem kontrol laboratuvarı kurulması çalışmalarında bulundu. Adı geçen Genel Müdürlükte Daire Başkanlığı’na kadar yükseldi.

1976-1977 yıllarında Almanya’da yem mikroskopisi konusunda mesleki eğitim gördü. Bu arada Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Hayvan Besleme Kürsüsü’nde doktora çalışmalarına başladı. Bu çalışmalarını başarı ile tamamlayarak 1979 yılında ”Ziraat Doktoru” unvanını aldı.

1981 yılında memuriyetten ayrılarak Beyyem A.Ş. de çalışmaya başladı. Bu şirkete ait karma yem fabrikasının montajından itibaren Genel Müdür olarak görevini sürdüren KOCA, 1986 yılında Beyyem A.Ş.’nin öncülüğünde piliç eti üretimi yapmak üzere kurulan Beypi A.Ş.’de kurucu oldu. İlk 500 kuruluş arasında yer alan ve sürekli büyümesi sonucu sektörde Türkiye’nin ilk beş firması arasında yer alan Beypi A.Ş nin yani BEYPİLİÇ’in 41 yıldır Genel Müdürlüğünü yapmaktadır.

Beypi A.Ş. bugün 3.200 çalışanı olan, 1.000 e yakın sözleşmeli yetiştiricisi bulunan bir şirkettir. Şirkette mesleki istihdam da önemli yer tutmakta olup, Beypiliç kadrosunda 60 adet Ziraat Mühendisi ve 21 adet Veteriner Hekim görev yapmaktadır.

KOCA. Zootekni Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nda ve Yem Sanayicileri Birliği’nde II. Başkanlık yapmıştır. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nda görev yaparken “Tarım ve Mühendislik”  dergisini yayın hayatına sokmuştur.

2012-2021 yılları arasında BESD-BİR Yönetim Kurulu Başkanlığı ve aynı zamanda Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu Yürütme Kurulu Başkanlığını yapmıştır.

Çok sayıda yayımlanmış makale ve eserleri bulunmaktadır.

Almanca bilen Sait KOCA, evli ve iki çocuk babasıdır.


Murat Ülkü KARAKUŞ

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı

1984 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümünden mezun olmuştur. Sonrasında Turhal’da bir yem fabrikasında fabrika müdürü olarak görev yapmıştır. 1986 yılından itibaren 10 yıl boyunca Roche Müstahzarları San. A.Ş.’de çalıştıktan sonra, bu görevinden ayrılarak kendi şirketini kurmuştur. 

Şu anda Ankara’da yem fabrikası, tavukçuluk tesisleri ve büyükbaş hayvan çiftlikleri bulunan Karakuş, ayrıca yem hammaddeleri ticareti ile uğraşmaktadır.

1997–1998 yıllarında Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 1998 yılından bu yana Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. 

Ayrıca, 2016 yılından itibaren Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği ve 2020 yılından itibaren TOBB Türkiye Tarım Meclisi Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

30 yılı aşkın meslek hayatında, sektörü ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantı, kongre ve fuarlarda organizasyon komitesi başkanı, konuşmacı ve moderatör olarak yer almıştır.

Murat Ülkü KARAKUŞ

President of Turkish Feed Manufacturers Association

In 1984, he graduated from Atatürk University Faculty of Agriculture, Department of Animal Science. Subsequently, he worked as a factory manager in a feed plant in Turhal. After working at Roche company for 10 years from 1986, he founded his own company.

Mr. Karakuş, currently has a feed factory, poultry facilities and cattle farms in Ankara, he also deals with feed materials trade.

He served as a Board Member of Turkish Agricultural Engineers Association (TZYMB) in 1997-1998. He has been the President of Turkish Feed Manufacturers Association since 1998.

In addition, he has been the Treasurer Board Member in the Board of Ankara Chamber of Commerce (ATO) since 2016 and the Chairman of Agriculture Assembly of Turkish Union of Chambers and Commodity Exchanges (TOBB) since 2020.

For more than 30 years in his professional life, he took place in many national and international meetings, congresses and fairs as head of organization committee, speaker and moderator.


PROF.DR. NAZAN KOLUMAN(DARCAN)

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 1989 yılında mezun oldu. 1989 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde asistan olarak başladığı Yüksek Lisans Ve Doktora eğitimini Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği üzerine 2000 yılında tamamladı. Aynı üniversitede 2001 yılında Yrd. Doç.; 2003 yılında Doçent; 2008 yılında Profesör oldu. 2020 yılında Anadolu Üniversitesi Veteriner Sağlık ve Laborantlık bölümünü bitirdi. Çukurova Üniversitesi Tufanbeyli ve Feke Meslek yüksekokullarını kurdu. 2011-2014 yılları arasında Feke Meslek Yüksek okulu müdürlüğünü yaptı. 2018 yılından bu yana Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan ve Yetiştirme Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. Birleşmiş Milletler/FAO’nun Tacikistan Afganistan sınırında bulunan 14 projesini 2010-2013 yılları arasında danışman ve koordinatör olarak yürüttü. Birçok ulusal ve uluslararası SCI-Expanded derginin hakem ve editör kurulunda yer almaktadır. İklim değişikliği ve hayvancılık üzerine uluslararası ortak çalışmalarda ve dünya literatürüne giren referans yayınlar yapmıştır.  Adana ve Türkiye’de birçok STK’nın yönetim ve bilim kurulunda görev yapmıştır. Halen Adana Kadın Kooperatifleri Birliği Koordinatörüdür. 2018 yılında Koluman-Gen Hayvancılık AR-GE firmasını kurarak ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT bünyesinde tarım işletmelerinin projelendirilmesi konusunda özel sektöre danışmanlık ve mentörlük yapmaktadır. Fizibilite Hazırlama, Mentörlük, Proje Döngüsü konularında ulusal ve uluslararası eğitimler vermektedir.  Merkezi U.S.A’da bulunan Uluslararası keçi birliğinin yönetim kurulundadır. Avrupa Birliği Horizon 2020- SUSAN projelerinin hakemliği görevi bulunmaktadır. KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar bakanlığında Hellimin Tescili ve Damascus keçileri ve Irk tescili üzerinde yürütülen projelerde “Proje Koordinatörü ve Bakan Danışmanı” olarak görev almaktadır. Toplamda 7 kitap, 5 uluslararası kitap bölümü ve 460’dea fazla bilimsel eser yayınlamıştır. 80’den fazla ulusal ve uluslararası projede görev almış, 18’i uluslararası olmak üzere 35 Bilimsel Toplantı düzenlemiştir. Ulusal düzeyde yayın yapan Çiftçi TV’de her hafta yayınlanmakta olan “Küçükbaş Uzmanı” ve Köy TV ‘de “İdeal Küçükbaş ve Nazan Hoca’yla küçükbaş” programlarının yapımcısı ve sunucusudur. Yerel gazetelerde köşe yazarlığı görevleri de bulunmaktadır. Adana ilinde bulunan birçok gençlik koluna  proje hazırlama, sunum hazırlama teknikleri, beden dili, öfke kontrolü konusunda eğitimler vermiştir.   İyi derecede İngilizce bilmektedir. Halen aynı Üniversitede görevine devam etmektedir. 1 erkek evlat annesidir.


İbrahim AFYON
Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı

1968 yılında Kayseri’de doğdu. Genç yaşlarından itibaren, civciv yetiştirmek, yumurta üretmek, yumurta pazarlamak, yöneticilik dahil yumurta ve tavuk alanında birçok noktada eğitim alıp, eğitim verecek derecede, saha içinde alaylı olarak bulundu, hizmet etti.   Türkiye Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, 2010 yılında Kayseri Yum-bir başkanı oldu.2014-2022 yılları arası ihracatçılar birliği yönetim kurulu  üyeliği, TİM Türkiye kanatlı tanıtım grubu yönetim kurulu  üyeliği ve başkan yardımcılığı, TiM ihracatçılar meclisi sektör kurulu yönetim kurulu üyeliği, Kayseri Ticaret odası meclis üyeliği, Kayseri ticaret odası hayvancılık meslek komite başkanlığı, TOBB sektörel meclis üyeliği yapan İbrahim AFYON, sektörün Pazar sorununu çözebilmek için, sektörün önde gelen ihracatçı firmalarını bir araya getirerek kurduğu Yumurta İhracat Birliği YİB A.Ş. nin yönetim kurulu başkanlığını da yürütmektedir.
    Kayseri’de ilk modern yumurta üretim tesisi olan 5.000 kapasiteli
işletmeyi, babası Zeki AFYON’ dan abisi Mustafa AFYON ile devralarak, 300 bin tavuk kapasiteye çıkarmışlardır. Yumurta ihracatını büyütmüşler, Yem üretimi ve güneşten enerji, üretimi yapmakta, biyogaz enerji yatırımı devam etmektedir.    2 kız 1 erkek çocuk babası olan İbrahim AFYON un en büyük hayali, kalkınmış, istikrara kavuşmuş sürdürülebilir bir yumurta
sektörü görmek…


Kamil ÖZCAN

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı

Doğum Yeri: Burdur / Türkiye

Doğum Tarihi: 01.01.1962

Kamil Özcan Kimdir ?

1962 Burdur Yeşilova İlçesi Beyköy doğumludur. İlkokulu köyünde okuyan Kamil Özcan, Baba mesleği olan Hayvancılıkla uğraşmak için, okumakta olduğu İmam Hatip Lisesi’ni yarıda bıraktı. Ailesi ile birlikte hayvancılığa çocukluğunda alışkın olan Özcan, 1992 yılında kendi adına işletme kurdu. Türkiye hayvancılığı gelişim seyrinin gerektirdiği ve 904 sayılı kanun gereği olarak kurulan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin kurucu üyeliğinde bulundu. Burdur DSYB’nin yönetim kurulu üyeliği, muhasip üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1998 yılında Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği’nde kurucu yönetim kurulu üyeliği ve muhasip üyelik yaptı. 2002-2004 yılları arasında TDSYMB genel başkanlığı yaptı. Merkez Birliği Genel Başkanlığı döneminde, Menemen’de bulunan Gentürk Yerli Boğa istasyonun kurulması için gereken temelleri attı. Görev yaptığı çeşitli dönemlerde Avrupa’daki benzer sektör örgütleri ile diyaloglar geliştirerek, rol model oluşturulmasında katkıda bulundu. 2007 yılında Burdur DSYB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Burdur DSYB Yönetim Kurulu Başkanlığı Döneminde, Burdur Birliğinin ve hayvancılığının Ülkede ‘marka’ olmasını sağladı. 2011 ve 2015 yıllarında yapılan seçimlerle de görevine devam eden Kamil Özcan evli ve iki çocuk babasıdır.